Vybrané reference

Zde najdete vybrané zákazníky obchodů skupiny EPROFI z let 2006-2021

Agency of Security FENIX, a.s.
Alimex ČR
Allianz pojišťovna, a.s. - generální ředitelství, úsek marketingu
American Power Conversion Europe SARL, org. sl.
AMU - HAMU
ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.
Arcidiecézní charita Praha n.o.
 
Auto Kelly, a.s.
Auto Palace s.r.o.
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS s.r.o.
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Barrandov Studio a.s.
Baťa a.s. - výrobní divize
BAWAG Bank CZ a.s.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav
BOCHEMIE a.s.
BOCHEMIE a.s.
Botanický ústav AVCR, v.v.i.
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
Briggs&Stratton CZ,s.r.o
CET 21 s.r.o.
CS CARGO a.s
CZFreeNET - Severní město o.p.s.
ČD Cargo, a.s.
Česká pošta, s.p.
Česká republika - Kancelář veřejného ochránce práv
Česká republika - Krajské ředitelství policie Severočeského kraje
Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra fyziky
České dráhy a.s. DKV Česká Třebová provozní jednotka Trutno
České dřevarské závody Praha, a.s.
České muzeum stříbra
České Vinařské závody a.s
Český rozhlas - oddělení energetiky
ČEZ, a. s.
ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ČR - Generální ředitelství cel
ČR - Kancelář poslanecké sněmovny
ČR - Správa státních hmotných rezerv
ČR - Státní oblastní archiv v Plzni
ČR - Státní oblastní archiv v Třebon
ČSOB, a.s.
ČSSZ, pracoviště Ostrava
Čtyrlístek - centrum pro osoby se zdr. post. Ostrava
ČVUT FEL
ČVUT v Praze - fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze - fakulta stavební
ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze fakulta strojní
ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
DHL Exel Supply Chain, s.r.o.
DIAMO s.p. - Odštěpný závod a úprava uranu
DIAMO, s.p.
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Fakultni nemocnice Brno
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
G4S Security Services (CZ), a.s
Galerie hlavního města Prahy
Geis CZ s.r.o.
GEOSTAV CZECH a.s.
GOLF RESORT Karlstejn a.s
Hlavní město Praha Městská policie hl. m. Prahy
Charouz Racing System s.r.o.
Chemopharma, a.s.
JABLONEX GROUP a.s.
Jemča a.s.
Jemča a.s.
Jihoafrické velvyslanectví
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Junák - Svaz skautů a skautek ČR
Kongresové centrum Praha, a.s.
Kostelecké uzeniny  a.s.
Krajský úřad - Středočeský kraj
Krátky Film Praha a.s.
Lesy České Republiky
Lesy ČR, s.p. - Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm
Linde Gas a.s.
Litomyšlská nemocnice, a.s.
Město Klášterec nad Ohří -(hasiči)
Městská část Praha 3
Městská část Praha 8
Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Městská policie hl.m. Prahy
Městské státní zastupitelství Praha
Ministerstvo obrany České republiky
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Ministerstvo spravedlnosti ČR - Odbor bezpečnosti a krizového řízení 
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva
Ministerstvo vnitra České republiky Ministerstvo zemedělství, ZAPU Opava
Mladá Boleslav a.s. nemocnice Stredočeský kraj
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
MÚZO Praha s.r.o.
NAREX SAT s.r.o.
Národni divadlo
Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Pardubicích
Narodní památkový ústav v Praze
OBI Česká republika s.r.o.
OKD, a.s.
OKD, a.s. Informační technologie
Oriflame ČR s.r.o.
Ostravská univerzita v Ostravě
OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Pivovar Ferdinand a.s.
Polské Uhlí a.s
Povodí Labe, státní podnik; závod Hradec Králové
Povodí Moravy, s.p.
Pražská Teplárenská a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
PUMA MB, a.s.
Římskokatolická farnost Čelákovice
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné
Řízení letového provozu ČR s.p.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Siemens s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Správa jezů a.s.
Správa Pražského Hradu
Správa služeb hl. m. Prahy
Správa uprchlických zařízení MV
Správa železniční dopravní cesty
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Správa železniíční dopravní cesty, státní organizace
Státní zemědělský intervenční fond
Statutární město Mladá Boleslav
Stavební bytové družstvo Praha 5
Stratosféra s.r.o.
Student agency s.r.o.
Subterra, a.s.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Transparency International
UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králová
Univerzita Karlova v Praze, lékařská fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech
Ústav fotoniky s elektroniky AV ČR
Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.
Ústav hematologie a krevní transfuse
Ústav jaderne fyziky
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR,v.v.i.
Ústřední vojenská nemocnice Praha, odd. MTZ
Velvyslanectví USA v Praze
Veterinarní a farmaceutická univerzita Brno
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VŠCHT v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Výzkumný ústav práce a socialních věcí, v.v.i.
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
VZP ČR
VZP ČR - KP Hl. m. Prahy
Zetor Havličkův Brod a.s.
Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Eprofi obchody